Splitgrid

Splitgrid

Om tjänsten

Fördelar för alla parter

Splitgrid är det trygga valet för mer lönsamma affärer – för alla parter. Plattformen integreras mot butikernas kassasystem och fördelar automatiskt intäkterna mellan handlare, leverantörer och i vissa fall hyresvärdar.

AFFÄRSCYKEL

1

Leverantör och återförsäljare kommer överens om att göra affärer genom  Splitgrid.

2

Parterna anger villkoren för hur kapitalet ska fördelas i vårt system – artikel för artikel eller total omsättning.

3

Rapporter genereras veckovis. På måndagar genereras försäljningsrapporter för föregående vecka.

4

På onsdagar – veckovis, varannan vecka eller månatligen sker utbetalningar och rapporter skickas ut. Vi skickar två typer av rapporter – en omsättningsrapport och en utbetalningsrapport. Omsättningsrapporten redovisar sålda varor sedan förra redovisningstillfället. Utbetalningsrapporten redovisar utbetalningen och vad som ingår i den.

5

Faktureringsavtal stängs automatiskt när betalningen är fördelad. Kommissionsavtal rullar på tills parterna inaktiverar dem i vår portal. 

Splitgrid– en säker mjukvara

En automatiserad lösning för fördelning av intäkter

Vår tjänst består av en programvara som integreras mot butikens kassasystem eller e-handel. Intäkterna fördelas dagligen automatiskt mellan handlare, leverantörer och i vissa fall hyresvärdar. Splitgrid är fullt integrerad hos bankerna och betalningarna bevakas kontinuerligt.

På så vis slipper butiken eller leverantören manuell avräkning av sålda kommissionsvaror och får mer tid över till försäljning. Enklare, tryggare och säkrare kan det inte bli.

Kontakta oss för att få mer info om plattformen

Splitgrids avtal – gynnar båda parter

Flexibel betalningsförmedling för olika typer av avtal mellan butik och leverantör

Avtalen mellan butik och leverantör kan bygga på faktura, konsignation eller en blandning, till exempel att säsongsvaror levereras med en generös betaltid och NOS levereras mot konsignation.


I båda fall kommer Splitgrid att förmedla betalning och information om sålda varor.

Kontakta oss för att få mer info om splitgrids avtal

SPLITGRIDS SYSTEMPARTNERS

Splitgrid integrerar mot kundernas butikskassasystem. Företräder du ett kassasystem och vill att dina butiker och kunder ska vara mer välmående? Kontakta oss för en diskussion runt en integration mot ert system.

Bli partner
med oss

Vill du ta dina affärer till en ny nivå?
Eller har du frågor kring ett samarbete med oss?
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!