Splitgrid

Splitgrid

Om Splitgrid

Välkommen till oss

FRAMTIDENS RETAIL

Vi såg hur handlare brottades med likviditetsproblem och leverantörer med höga risker och osäkerhet – och bestämde oss för att lösa problemen.

Vi är stolta över att få presentera en innovativ lösning på de behov som finns på marknaden.

Vår historia

Fröet som lade grunden till Splitgrid såddes år 2015. Göran Eriksson, med bakgrund i retailbranschen och Jonas Forsman med erfarenhet inom IT och finans, hade identifierat problem i retailbranschen. 
De såg hur handlare brottades med likviditetsproblem – de behövde låsa in kapital i stora, kostsamma varulager som inte betalade tillbaka sig förrän produkterna sålts. De såg också hur leverantörer inte fick betalt för levererade varor. En situation som helt enkelt inte gynnade någon av parterna. 

Över ett antal frukostmöten och möten började Göran och Jonas arbeta på en digitaliserad plattform som kunde vända på situationen och göra alla till vinnare. En plattform som skulle integreras mot butikens kassa- eller e-handelssystem och per automatik säkerställa betalningarna mellan handlare, leverantör och hyresvärd. Splitgrid lanserades 2017 och har sedan dess hjälpt handlare och leverantörer i hela Sverige till mer lönsamma affärer.

Splitgrid står för

Kunskap, Trygghet och
Säkerhet.

Hållbarhet

Vi jobbar aktivt för att bidra till en miljömässig, social och ekonomiskt hållbar miljö.

Plattformen

Genom vår digitala tjänst kan vi skapa en mer planerad och hållbar handel av varor – och bidra till minskad överproduktion.


Med Splitgrid har leverantören och handlare kontroll över varulagret. 
Leverantören har möjlighet att flytta lagret för att optimera försäljningsresultatet, vilket skapar ett balanserat lager som inte bara maximerar försäljningen, utan också håller lagernivåerna nere.

Lagersaldon som kan läsas av i systemet ger möjligheten för säkrare prognoser för producenter och leverantörer. Allt för att minimera överproduktion och öka lönsamheten.

På Splitgrid

På arbetsplatsen har vi låg förbrukning av kontorsmaterial och återanvänder det vi kan. Genom klimatsmarta, medvetna val har vi sänkt våra energikostnader på kontoret. Kan vi så åker vi gärna tåg till våra fysiska möten.


Vi strävar ständigt efter en socialt hållbar och trygg arbetsplats. Hos oss värderas mångfald och gemenskap högt – social hållbarhet handlar om att skapa en känsla av delaktighet och gemenskap.