Splitgrid

Splitgrid

Vinn utan
att förlora

Nå din fulla affärspotential med Splitgrid.

Om tjänsten

En verktygslåda för lönsamhet

Splitgrid är tjänsten som gör alla till vinnare. Tjänsten integreras med butikens kassasystem. Sålda varor jämförs med leverantörsavtalen och därefter räknas beloppen ut automatiskt som ska stanna kvar hos handlaren och betalas till leverantören. Till och med fastighetsägaren kan få rätt ersättning i rätt tid – en stor fördel  vid omsättningsbaserade avtal.

Avtalen baseras på kommission eller en smart faktura med lång löptid och delbetalningar. Det innebär en säkerhet för alla parter – handlare behöver inte längre binda upp sitt kapital i dyra varulager som kan skapa likviditetsproblem. För leverantörerna minskar risken för uteblivna betalningar och för alla parter skapas förutsättningar för ökad volym och tillväxt.

Utöka sortimentet – utan att öka dina kostnader

Vi ger din butik eller e-handel förutsättningarna för en lönsammare drift

Vill du testa ett nytt varumärke men saknar kapital? Eller kanske öka sortimentet i din butik eller e-handel utan att behöva binda kapital i ett varulager? Vi har lösningen. Splitgrid synkroniseras med kassan och läser av vad som sålts av en leverantör under dagen. Du betalar sedan bara för de varor som sålts.” vi minimerar även det administrativa arbetet, då rapportering skickas ut varje vecka och möjliggör automatisk påfyllnad – så att du istället kan fokusera på försäljning. Vill du, kan vi till och med hjälpa till med bokföring. Läs mer om tjänsten

Bli en vinnare med Splitgrid

Den trygga vägen till framgång

Med vår enkla affärsmodell erbjuder olika typer av kommissionsavtal och ger dig som leverantör rätt förutsättningar att öka omsättningen och säkra dina betalningar. Splitgrid integrerar mot butikens kassasystem eller e-handel och på så vis får du som leverantör betalt antingen veckovis eller månadsvis när butiken sålt dina varor.

Att lägga upp ett kommissionsavtal med oss tar 1 min. Det är med andra ord enkelt. Vi erbjuder även förmånliga fakturaavtal.

Läs mer om tjänsten

3 anledningar att välja Splitgrid

Likviditet

Bättre likviditet – med ett kommissionsavtal får leverantören sin andel automatiskt efter att varan har sålts.

Frigjort kapital

Frigjort kapital då inget binds i varulager (vid kommissionsavtal)

Ingen högre kostnad

Avgiften är låg och tas vid kommissionsavtal som en kostnad endast på sålda varor.

Hyresvärd?

3 anledningar att använda Splitgrid

Säkrare betalningar

Med vår tjänst delbetalas hyran dagligen när butiken säljer sina varor. Detta minskar inte bara risken för inkomstbortfall – det innebär mindre extraarbete med utskick av påminnelser och krav. Med denna metod minskar dessutom behovet för stora depositioner.

Noterar vi problem med betalningarna informerar vi tidigt alla parter för att kunna avgöra om det handlar om en temporär avvikelse eller bestående problem.

Lägre vakansgrad

Vi erbjuder affärsmodeller som gör det möjligt att kombinera fasta hyrespriser med omsättningsbaserade hyresavtal. Detta innebär att du kan erbjuda attraktiva lågriskmodeller till nya hyresgäster, oavsett om det är en pop-up eller för lång tid.

Högre motståndskraft

Splitgrid minskar risken för säsongsbetonade likviditets- och betalningsproblem. Detta genom att handlaren får lägre fasta kostnader under lågsäsong men betalar mer när affärerna går bra.

Fördelar automatiskt intäkterna mellan handlare och leverantör

Splitgrids kostnad
0 %
Aktiva
avtal
+ 0
Aktiva leverantörer
+ 0
Hur redovisar man Splitgrid hos en leverantör?

Använd Splitgrids utbetalningsrapport som underlag för en nollfaktura.

Vem betalar för Splitgrids kostnad?

Kostnaden regleras mellan butik och leverantör (eller annan part). Justeringen sker oftast via procentfördelning av försäljningsbeloppet.

Måste man använda Splitgrid till 100%?

Nej, man bestämmer själv vilka varumärken, eller butiker man vill teckna upp.

Support

Behöver du som handlare eller leverantör hjälp?

Klicka på knappen nedan för att komma till vårt supportcenter.

Kontakt

Vill du veta hur du kan göra bättre affärer, eller är du bara nyfiken på att se vilka vi är som jobbar på Splitgrid? Klicka på knappen nedan.