Kontakt

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.
kontakt@splitgrid.com eller direkt till oss nedan.

Vi är övertygade om att vår programvara kan hjälpa många leverantörer och butiker till en bättre lönsamhet, och trygga betalningsflödet. Med Splitgrid skapas också möjligheten till nya samarbetsformer och möjliggör expansion med en minskad risk för leverantör och mindre likviditetsbehov för butiken.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss så kommer vi gärna till er för ett förutsättningslöst möte, så berättar vi mera.

 

Splitgrid in short

We at Splitgrid are confident that our program can help distributors and stores in improving profitability, and ensure better payment flow. Splitgrid creates opportunities for new forms of collaboration and facilitate expansion, while at the same time reducing the risk for suppliers and easing liquidity requirements for the store.

Please don’t hesitate to contact us. We would be delighted to meet with you to tell you more about Splitgrid – with no obligation.