• kontakt@splitgrid.com

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier

Använd Splitgrids utbetalningsrapport som underlag för en nollfaktura.

Att starta upp, där vi redan har integrerat mot kassasystemet, tar mindre än en timme. Behöver vi integrera mot kassasystemet tar uppstarten längre tid då vi måste kontakta leverantören av systemet först och därefter koppla ihop oss

Nej, man bestämmer själv vilka varumärken, eller butiker man vill teckna upp.

I samband med uppstart skickas en länk ut till vårt system, där ni själva kan lägga till och ta bort avtal.

Splitgrid rapporterar veckovis, var 14-dag eller månadsvis. Splitgrid skickar två typer av rapporter, en transaktionsrapport och en utbetalningsrapport. Transaktionsrapporten redovisar transaktioner sedan förra redovisningstillfället. Utbetalningsrapporten redovisar den utbetalning som görs och vad som ingår. Transaktionsrapport och Utbetalningsrapport kan omfatta olika perioder.

Kostnaden regleras mellan butik och leverantör (eller annan part). Justeringen sker oftast via procentfördelning av försäljningsbeloppet.

I samband med uppstart skickar Splitgrid ut ett digitalt avtal till butiks-bolaget som reglerar förhållande kring driften. Vi rekommenderar att butik och leverantör tecknar avtal, och vi kan tillhandahålla mall. Splitgrid tecknar inget avtal mot leverantör eller annan part.

Har man tecknat ett avtal mellan butik och leverantör som är ett äkta kommissionsavtal med bla en tydlig returpolicy så har Splitgrid säkrat betalningarna fram till konkursdagen och obetalda varor får leverantören tillbaka. Risken för leverantören har enligt vår erfarenhet begränsats till ett fåtal dagars försäljning som kan inträffa över helgdagar då vi inte kunnat säkra betalningar via Bankgirocentralen som enbart drar pengar på bankdagar. I jämförelse med en skickad faktura som kan vara obetald samt varor som sedan kommer att ingå i ett ev. konkursbo är Splitgrids lösning den bästa för leverantören.

Splitgrid levererar flera rapporter som ska bidra till att underlätta redovisningen. Vi kan också bidra med direktintegration mot ett akonomisystem t e. Fort Nox eller Björn Lundén. Det ingår inte i vårt baserbjudande men vi kan självfallet hjälpa till att göra det.

Vi levererar rapporter som e-post, pdf, csv-filer (Excel) eller direkt via EDI.

Det krävs ett avtal mellan butik och leverantör att använda sig av Splitgrid och det krävs ett avtal mellan Splitgrid och butik. Därutöver behöver Splitgrid komma åt butikens kvittotransaktioner vilket vi gör genom en integration mot kassasystemsleverantören. För en leverantör behövs tekniskt sett endast en e-postadress för rapporterna samt ett konto dit vi ska skicka pengarna.

Splitgrid har inga setup eller fasta månadsavgifter utan lever på 0,8% per part ex. moms av transaktionen. Kostnaden kan fördelas mellan leverantör och butik som i vilken förhandling som helst.

Ett avtal som stängs ner i vår portal blir inaktiverat så fort som det är godkänt av oss och därmed blir uppsägningen inte nödvändig. Finns det inga avtal aktiva hos oss har vi heller inget som binder oss till varandra längre.

Om vi tror att en butik och leverantör passar för varandra så brukar vi ställa frågan om det skulle vara intressant för parterna att ta kontakt. Vi är först och främst en betallösning men kan vi så hjälper vi gärna till att föra samman nya samarbetspartners. Därför är det upp till varje butik eller leverantör att ställa frågan till gamla som nya affärspartners om de vill göra en affär med Splitgrid som plattform. Men vi hjälper gärna till att förklara eller utbilda hur man kan jobba med Splitgrid.

Splitgrid har ingen uppfattning om beloppet innehåller moms eller ej utan det avgörs hur fördelningen är utformad. Inom samma land får en leverantör beloppet inklusive moms och mellan länder typiskt sett utan moms. I ett avtal kan detta tex formuleras som en fördelning 49%/49% och utan moms 58,8%/39.2%

De vanligaste sätten att hantera varulagret i slutet av en säsong är:
a) Butiken returnerar osålda varor till leverantören som själv har en outlet eller annan avsättning för varorna.
b) Leverantören vill inte ha tillbaka några varor utan man kommer överens om att sätta ner varorna i en vanlig rea.
c) Leverantören erbjuder butiken att köpa loss varorna till ett nedsatt pris.
Det viktiga man måste komma ihåg om det gäller konsignationslager är att det är leverantören som äger varorna därför kan det inte finnas krav på att butiken köper dem, då faller begreppet konsignation och skyddet för leverantören upphör om det skulle inträffa en konkurs. Det finns dock inget juridiskt som hindrar butik och leverantör från att träffa ett orent konsignationsavtal.