Hur redovisar man Splitgrid hos en leverantör?
Använd Splitgrids utbetalningsrapport som underlag för en nollfaktura.